Ulv! Ulv!

Det finnes fire kjente ulvearter i verden: Gråulv, Rødulv, Etiopisk ulv og Kanadisk ulv.

Fire arter av ulv

Ulv! Ulv!

Vi skal her fokusere på den ulvearten som hundene har som sin stamfar, nemlig gråulven, men la oss først raskt gå igjennom de fire artene vi kjenner til av ulv:

  • Rødulv, også kallt sumpulven, texas-rødulv, og florida-rødulv. Tre kjente underarter og holder til sør i USA. Rødulven er mye mindre enn gråulven, og den er smalere og mer langbeint, men ikke høyere. Disse ulvene veier ikke mer enn 15 - 40 kilo, og lever bare i fire år i snitt i naturen. Rødulven står på IUCNs rødliste, og er en kritisk utrydningstruet art. Populasjonen er nå på mindre enn 50 voksne individer. Rødulven er egentlig ikke bare rød i pelsen, men hellerr gulbrun, grå og litt sort.
  • Etiopisk ulv er også en svært sjelden ulv, slik som rødulven. Den er også kjent som simienrev og rød sjakal, ettersom den tidligere ble klassifisert under andre arter enn ulv tidligere. Det finnes mindre enn 230 etiopiske ulver som er reproduksjonsdyktige, hvilket er en meget lav bestand for artens overlevelse. Den etiopisk ulv jakter vanligvis alene etter småvilt, noen ganger jakter de imidlertid i par. De lever likevel i flokker slik som andre ulvearter.
  • Kanadisk ulv ble oppdaget som art i 1999. Ulvene var selvfølgelig kjent lenge før den tid, men som art ble den ikke annerkjent før ganske nylig. Kanadiske ulven er truet som art, men fordi det ikke har blitt tatt standpukt til om dette er en egen art eller ikke så har den ikke blitt ført opp på IUCNs sin rødliste. Avskyting har gjort denne ulvearten meget utryddingstruet. Den er veldig lik gråulven, men skiller seg ved at denne arten har en litt annen form på kraniet og den har innslag av rødbrun farge i pelsen.
  • Gråulv, hundens stamfar, er den siste ulvearten vi kjenner til, dette er den mest vanlige ulven i verden, og det er denne man oftest betegner som "ulv" eller "gråbein" her i Norge, selv om dette bare er en av mange underarter av ulv. En underart av gråulven er den eurasisk ulven, som finnes blant annet i Skandinavia.

Heretter i denne artikkelen vil vi følge norsk tradisjon, og kalle gråulven for gråulv, eller bare "ulv".

Hvor stor kan en ulv bli?

En gråulv kan bli 80 centimeter høy, og opptil 50 kilo, selv om det finnes underarter av gråulv som kan bli hakket større. Norske ulver veier vanligvis rundt 35 - 45 kilo som voksen, men tispene veier noe mindre. I Norge lever ulvene i gjennomsnitt i 4-8 år i naturen, men kan bli på alder med en hund i fangenskap.

De største ulvene av typen gråulv finner man i enkelte land i Øst-Europa og Russland, samt i Alaska og Canada. En fullvoksen hannulv av disse kan bli 80 kilo. I Asia og Midtøsten er det ikke uvanlig at ulvene holder en vekt på bare 20 kilo. Litt av forklaringen på forskjellene i størrelse kan man finne i hvilke byttedyr de jakter på.

Ulver lever i flokk

Ulv! Ulv!

Ulver flest lever i flokk og er meget sosiale rovdyr. Ensomme ulver, er på vandring, og målet er gjerne da å finne en flokk der hvor den kan bli akseptert, eller en annen ensom ulv slik at de sammen kan danne sin egen flokk. Flokken ledes av alfaparet, der begge altså er ledere. Normalt sett er det bare alfaparet som får parre seg, men en og annen akt mellom andre medlemmer forekommer også. Flokken kan jakte på store byttedyr. I Norge kan ulven jakte på større dyr som Elg, Rein og Hjort, men de jakter og spiser også noen ganger alene på mindre dyr som gnagere.

Hvor finnes det ulver?

Ulv finnes nå kun i deler av Europa, Nord-Amerika, Midtøsten og deler av Asia.

Ulven har blitt jaktet intenst av mennesket, og det som engang var rovdyret med det største utbredelsesområdet i verden har nå fått et ganske begrenset leveområde. I Norge er man svært strenge på hvor ulven har lov til å ferdes, og den ville bestanden av ulv har i senere tid sjelden vært mer enn 45 dyr. I 2006 antok man at det var bare 19 individer av ulv i Norge. Sverige er mer liberal i forhold til store rovdyr og ulv, mens her i Norge er det mange som gjerne skulle sett at arten var utryddet for lengst.

Hvis man ønsker å bevare gråulven som art, så må hvert land gjøre en innsats. Med så få individer som det finnes av ulv i Norge i dag vil resultatet være katastrofalt, er det mange som mener. Innavl er en stor fare med bevaring av arten.

Enda en fare for ulven er at den parrer seg med løshunder, spesielt i Øst-Europa, og resultatet vil være ulvehybrider (egentlig bastarder ettersom de tilhører samme art). Slik formering vil rett og slett "viske ut" arten på sikt – hva blir resultatet dersom mennesket forsøker å kontrollere utviklingen av ulven på samme måte som de har avlet hunderaser. En flokk av muterte chiwawa som jakter på store hjortedyr?

Gråulven er flink til å tilpasse seg, og det er nok grunnen til at vi kan se den over så store deler av verden også. De lever i ørken, skog, i fjell og selv i arktiske strøk.

Ulven har blitt politikk

Ulv! Ulv!

Norge har et dårlig rykte utenlands når det gjelder hvalfangst. Visste du at det samme gjelder også for vårt forhold til rovdyr, og da spesielt ulven?

Norsk rovdyrpolitikk har vakt oppsikt og avsky i utenlandske medier såvel som blant eksperter. Svenskene har en langt mer liberal rovdyrpolitikk, og ønsker å holde en sunn populasjon av ulver i sine skoger. Men de Norske ulvestammene trues av både innavl og avskytning, forgiftning og ulovlig jakt. Det er mange som ønsker å bli kvitt de siste ulvene vi har her i landet, og politikerne legger ikke akkuratt opp til en umiddelbar løsning.

EU har også uttalt sin skepsis for hvordan Norge forvalter sine ulvebestand. Husk at den Skandinaviske ulven anses som en egen art av gråulven, og er på ingen måte utbredt over hele verden. Det finnes mange underarter av gråulv.

Norge legger i praksis ansvaret over på Svenskene når det gjelder å opprettholde en bærekraftig utvikling av ulv. Politiske løfter er imidlertid ikke nok, det må en større bestand til av ulv for å sikre dens fremtid her i Skandinavia.

Senterpartiet er det mest ulvefiendtlige partiet, og burde strengt tatt ikke få andre stemmer enn fra kapitalistiske bønder som mangler all respekt den mangfoldige norske faunaen som vi har hatt i tusenvis av år.

Hvorfor ønsker noen å bli kvitt ulven?

Ulv tar beitedyr. Jaktinnstinktet medfører at den gjernet tar flere enn den trenger. Det finnes ikke en enkel løsning for konflikten mellom beitedyr og ulv. Det finnes 2,2 millioner sauer som går rundt på beite i Norge hvert år, nesten én sau per nordmann per år... selvfølgelig er det en veldig liten del som eksporteres, noe som blir tatt av ulv, og mye som blir «tatt av ulv», dvs. man opplyser at ulvene har tatt sauen, selv om det kan være helt andre årsaker som ligger bak.

Sauebøndene får nemlig en ersatning for sau tatt av ulv, men for en rekke andre forhold finnes det ingen tilsvarende erstatning. Så det å oppgi at ulven har tatt sauen gir økonomisk gevinst. Norske politikere må gjøre mer for å bedre forholdene både for sau, bønder og ulv – alle tre er viktige deler av norsk natur og kultur. Med politikernes hjelp og bøndenes godvilje kan man forhåpentligvis finne en løsning på denne konflikten.

Bør man være redd for ulv?

Ulv! Ulv!

Ulven har ikke særlig godt rykte på seg i Norge, ei heller mange andre steder i den vestlige verden. De fleste ville rovdyr av en viss størrelse kan antas å være farlige for mennesker, dersom man befinner seg i deres habitat. Men frykten for ulv har ingen røtter i virkeligheten, men stammer kanskje heller fra historier som den store stygge ulven og Rødhette.

En vill ulv er sky for mennesker, og derfor ikke spesiellt farlig. Den vil alltid unngå konflikt med mennesker dersom den kan det. Ville dyr skal selvfølgelig behandles med respekt, og det å provosere en ulv trengt opp i et hjørne er selvfølgelig ingen god ide.

I Norge var det vanlig at barn gjetet husdyr. Dette var på 1800-tallet, og i samme periode fantes det også store mengder ulv i Norge. Til tross for dette er det bare registrert ett drap på mennesker her i Norge. Ulven har ganske sikkert observert disse små barna tusenvis av ganger uten å gå til angrep, og siden dette dreier seg om ett enkelt tilfelle kan man ikke klandre arten i helhet, men heller kanskje anta at det var dette spesielle ulve-individet som handlet mot normal adferd for gråulv.

Bør man frykte ulven? Ikke på den måten at man bør holde seg innendørs i Norsk natur, selv ikke der ulvene ferdes. Å slippe en 4-åring ut alene i skogen der ulv ferdes er uansett ingen god ide, men når det er sagt så er ikke ulven noe å frykte i Norge. Hunder som har fått et dårlig hundehold er imidlertid en langt større trussel mot mennesker, spesielt kamphunder og ulovlige hunder, disse farlige hundene kan finnes i en hvilken som helst fritidspark i Norge.

Man må selvsagt sørge for at ulven har nok naturlige byttedyr, og i motsatt fall vil den måtte ta beitedyr for å overleve.

Man kan ulv noensinne være farlig for mennesker? En stor og sulten ulv med rabies, som mangler tilgang på naturlige byttedyr eller beitedyr, og som har fått svekket den naturlige frykten for mennesker, vil definitivt kunne være farlig. De største hannulv på 80 kilo (i Norge blir de sjelden større enn 40-60 kilo) kan lett drepe et menneske om den må, men så krever det mye dumskap å posisjonere seg i en situasjon som tviger en ulv inn i en sådann situasjon.

Gysingevargen - ulven som drepte mennesker

I Sverige finnes imidlertid flere skremmende hisstorier om ulv. Dette gjelder Gysingevargen som i 1821 drepte 9 barn og en kvinne. I tillegg skadet den også 15 andre barn. Det var en ulv som tidligere hadde vær i fangenskap, og derfor kan den ikke sammenlignes med ville ulver. Men hvorfor hadde de ulv i fangenskap på den tiden, og hvorfor rømmte den?

Før i tiden hadde enkelte bønder ulv på gårdene, litt på grunn av at det ga status, og litt på grunn av at de kunne skyte dyret når det ble et voksent individ, og de ville få skuddpremie. Valper ble stjelt fra ulvehiet og de ble foret på gården, fastbundet i kjettinger og i groper i bakken, døgnet rundt. Ikke det beste starten for å bygge gode relasjoner mellom mennekser og ulv. Gysingevargen var holdt fanget på en gård på denne måten.

Hunderaser

Finn din hund


Søk - Hunderaser.org


Hundefamilien

Dressur og kurs

Hundebøker

Utstyr til hund

Dokumentar

Tilfeldig hunderase

tilfeldig hunderase